• 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
พิมพ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ต้องการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา 

Share

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา

Link