พิมพ์

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )


- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชาได้แก่
 

1. สาขาวิชาเครื่องกล
    - สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
    - สาขางานเครื่องมือกล
4. สาขาวิชาการก่อสร้าง
    - สาขางานก่อสร้าง
    - สาขางานสำรวจ


- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
  

   สาขาวิชาพณิชยการ
   - สาขางานการบัญชี
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชาได้แก่

  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

      

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ).


- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชาได้แก่
 

1. สาขาวิชาเครื่องกล
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
    - สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
    - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
5. สาขาวิชาการก่อสร้าง
   - สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
6. สาขาวิชาสำรวจ
    - สาขางานสำรวจ
    - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
    - สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    - สาขางานการพัฒนาโปรแกรม

 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชาได้แก่

  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

Share

สำหรับนักศึกษา

Link

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซด์

847114
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
516
2062
516
839760
3477
27503
847114

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-04 15:46:28

login